HOME  | SOIC 1731-1813  | LAST VOYAGE 1743-45  | THE EXCAVATION  | THE GOTHEBORG III PROJECT
EXCAVATION AND ITS RESULTS  | PUBLIC EVENTS  | THE PORCELAIN CARGO  | EXCAVATION PICTURES

The Wästfelt Excavation of
The East Indiaman Götheborg, 1984-1992

Swedish Archive Resources and Museums

The 30th of May 2005 the Gotheborg III which started out as a dream thirteen years earlier
is almost ready to depart. Photo: Jan-Erik Nilsson.

GÖTEBORG

Göteborgs Stadsmuseeum
Norra Hamngatan 12
411 14 Göteborg
031- 368 36 00

Göteborgs universitetsbibliotek

Sjöfartsmuseet i Göteborg
Karl Johansgatan 1-3
414 59 Göteborg
031-368 35 50

KALMAR

Kalmar stadsbibliotek:

Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, skeppet Adolf Fredrik, dagböcker

STOCKHOLM

Kungl. biblioteket:

Dagböcker och skeppsjournaler från resor med det svenska ostindiska kompaniet från den första och andra oktrojen (1731-1746 och 1746-1766) samt från åren 1799-1801.

Internet: http://www.kb.se/samlingarna/digitala/resor-tiderna/ostindiska

Kungliga Vetenskapsakademien:

Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, skeppsdagböcker

Nordiska museet:

Godegårdsarkivet, Ostindiska kompaniet, 21 vol.

Internet: Svenska Ostindiska Kompaniet - Godegårdsarkivet digitala samlingar

Riksarkivet:

Enskilda arkiv i kommerskollegiets arkiv, Ostindiska kompaniet, försäljningsböcker 1733-1759, 21 vol.
Handel och sjöfart, Ostindiska kompanierna 1600-talet t. o. m. 1800-talet ,(vol. 52-56).

UPPSALA

Uppsala universitetsbibliotek:

Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, journaler och liggare

 
Handlingar från Ostindiska kompaniet och de personer, som var involverade finns också i ett flertal enskilda arkiv. Där söker man på aktuellt namn i Nationella Arkivdatabasen (NAD) för att se vad som finns och var det förvaras, se vidare

Internet: www.ra.se.


HOME Back to Chinese Porcelain Collectors Page