The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

17. Prins Carl

skepp 16  Hem  skepp 18 

Prins Carl

Byggd på Clasons Varv, 350 läster (390 enl. HH) ca 1180 ton, 30 kanoner, 140 man.

Resor under andra oktrojen:

1750.11.27-1752.06.26 till Kanton under Kapten Carl G. Lehman. Superkargörer: Olof Ström, Volrath Tham, Sven Norman, And. Jurg. Groen.

1753.04.08-1756.06.05 till Suratte och Kanton under Kapten Georg Elphinstone. Superkargörer: John Irvine, David Sandberg, John Chambers, Joh. Fredr. Pettersson, M. Arfwidson. I en bevarad "Dage Bok" anges Prins Carl vara på 390 läster, ha 40 kanoner och 150 man vid denna resa. På Surattes redd den 1/10 1753. Alla mycket tillmötesgående och affärerna löper friktionsfritt.

1758.01.03-1759.07.08 till Kanton under Kapten Baltzar Grubb. Superkargörer: Christian Tham, Joh. Fredr. Pettersson, Michael Grubb.

1760.02.26-1761.08.12 till Kanton under Kapten Johan Rundsten. Superkargörer: Nicholas Heegg, Gustaf Tham, M. Arfwedson, L. Pettersson.

1763.02-1764.08 till Kanton under Kapten Johan Rundsten. Superkargörer: Johan Greiff, Gustaf Tham, Peter J. Berenberg, C.G. Cöhler.

1765.01.23-1766.09.03 till Kanton under Kapten Jacob Habicht. Superkargörer: John Cambers, H.W. Hahr. B. Fr. Ritterberg, H. Nissen.

skepp 16  Hem  skepp 18 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010