The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

2. Drottning Ulrica Eleonora

skepp 1  Hem  skepp 3 

Drottning Ulrica Eleonora
Omdöpt Engelsk ostindiefarare The Heatcot, 250 läster, 103 man. Äventyrligheterna kring köpet skildrad av Kristof Glamann i En Ostindisk Rejse eller Thomas Thomson på Galejen. Bidrag till den svenske Ostindiska Kompaniets tidligaste historie//Sjöhistorisk årsbok 1953-54.
Resor under första oktrojen:
1733.02.09-1735.02.13. Till Porto Novo och Bengalen under Amiralitetskapten Petter von Utfall, rådmansson från Göteborg och vid denna tid 47 år. Superkargörer: Charles Barrington, Charles Irvine, John Widdrington, Thomas Thomson, Pastan Giers. Samtliga engelska till börden men nyblivna svenska medborgare.Barrington hade tidigare tjänstgjort vid Engelska Ostindiska Kompaniet med fast plats på Fort St George i nuvarande Madras där han möjligen ådrog sig en förflyttningsorder till Sumatra på grund av egna affärer. Han var störst intressent i denna resa med 83 640 daler smt och skulle för svenskarnas räkning etablera ett faktori i Porto Novo dit man ankom den 2 september.Folk och förråd sattes av och den 28/9 seglade skeppet vidare mot Bengalen med Charles Irvine som själv satsat ca 6 000 daler smt i resan som 1:e superkargör. Besättning var till större delen ny. Den gamla lämnades kvar på faktoriet som emellertid redan den 28/10 angreps av 600 man engelsk, fransk och infödd trupp. Allt gods, silver, vapen och dokument beslagstogs av den engelske guvernören G.M. Pitt på Fort St. George. Barrington som, visade det sig, var efterlyst död eller levande av engelsmännen hade dock före attacken tillsammans med sex man hunnit sätta sig i säkerhet. Fartyget förföljdes och motarbetades av engelsmän och holländare under resten av resan. Den 1/6 lotsades till sist fartyget starkt skadat och med sjuk och utmattad besättning i hamn på Mauritius där man stannade i sju månader. I febrtuari ankrade man i Vargö håla. Skadeståndsanspråk ställdes senare mot mot engelsmännnen vilket till stor del betalades ut efter en långdragen tvist. När allt gjorts upp och lasten man köpt i Bengalen och på Mauritius sålts, gav resan en vinst på 102 485 daler smt och intressenterna en utdelning på 46,5 % på insatt kapital.Thomas Thomson förde en journal och brevbok över denna resa, vilken i bearbetad form finns återgiven i Sjöhistorisk årsbok 1953/54 (se ovan). Vidare finns vad gäller reseskildringar två delar av en loggbok bevarad, förd av 1:e styrmannen Georg Snow och 2:e styrmannen Dyrick Aget, från 21/8 1733-1/6 1734.
skepp 1  Hem  skepp 3 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010