The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

23. Adolph Friedric

skepp 22  Hem  skepp 24 

Adolph Friedric

Byggd som 60-kanoners örlogsskepp och ändrad till ostindiefarare på Djurgårdsvarvet, 450 läster (efter 1780: 493 3/5), 24 kanoner, 160 man.

Resor under tredje oktrojen:

1766.12.16-1768.06.16 Till Kanton under Kapten Sven Olbers. Superkargörer: David Sandberg, Friedrich Habicht. David Sandeberg blir superkargör i Kanton 1768, direktör, och 1772 adlad af Sandeberg.

Istället för att som under andra oktrojen sända tre till fyra superkargörer, går man nu ned till att sända en till två, med varje fartyg. Dels är resorna säkrare och man har numera också möjlighet att permanent stationera folk i Canton som under lågsäsongen skulle köpa in varor för Companiets räkning, till lägre priser än man skulle få om man väntade till skeppets ankomst. I och med detta öppnades också möjligheten till kraftiga och riskfria vinster genom att för egen räkning teckna köp med kineserna och därefter själv sälja vidare till kompaniet. Detta tillsammans med opiumhandel på lediga stunder var troligen ett av det snabbaste riskfria sätten att bli rik på, som funnits i världshistorien. Det kunde dock inte ske helt utan invändningar från de hemmavarandes sida och ledde till olika åtgärder med varierande framgång.

Resor under tredje oktrojen:

1768.12.15-1770.06.08 Till Kanton under Kapten Herman H. Strehlenert. Superkargörer: Anders Gotheen, James Maule.

1771.01.10-1772.05.31 Till Kanton under Kapten Gabriel Ström. Superkargörer: H. W. Hahr, Carl Henrik Forss. Efter denna resa dröjer det nära tre och ett halv år innan Adolph Frederic åter går till Kina.

1776.01.09-1777.06.03 Till Kanton under Kapten Jonas Israel Ekman. Superkargörer: Anders Gotheen, Carl von Heland. (se Kjellberg sid 141).

1780.03.31-1781.06.14 Till Kanton under Kapten Mauritz von Krusenstierna. Superkargörer: Anders Gotheen, Carl von Heland.

1783.02.24-1784.06.18 Till Kanton under Kapten Sten Bergenstierna. Superkargör: Fredr. Ulr. Peyron, superkargör i Kanton 1784.

1785.01.05-1786.07.20 Till Kanton under Kapten Hans Hindrich Clason. Superkargör: Lars Gotheen.

skepp 22  Hem  skepp 24 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010