The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

3. Tre Cronor

skepp 2  Hem  skepp 4 

Tre Cronor
byggd i utlandet, 225 läster, 28 kanoner.
Resor under första oktrojen:
1736.02-1737.07.04. Till Kanton under Kapten Peter von Utfall. Superkargörer: Charles Irvine, John Pike, Gerrad Barry, N.N. Hofwardt.
skepp 2  Hem  skepp 4 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010