HOME  | SOIC 1731-1813  | LAST VOYAGE 1743-45  | THE EXCAVATION  | THE GOTHEBORG III PROJECT
HISTORY OF SWEDEN  | CITY OF GOTHENBURG  | SWEDEN AND CHINA  | ORIGINAL CHARTER 1731-46  | SOIC SHIPS AND VOYAGES
CHINESE JUNKS AND SAMPANS  | UNITS AND MEASURES  | THE SCOTS  | VISIT TO GOTHENBURG 1812

The Swedish East India Company
Trading to China 1731-1813

30. Götheborg (II)

skepp 29  Hem  skepp 31 

Götheborg (II)

Byggd på Gamla Varvet i Göteborg. Här förekommer hos Kellberg uppgiften att Ostindiska Kompaniets andra fartyg med namnet Götheborg skulle vara byggt på varvet Viken av Byggmästare Jean Fredr. Roempke, men Hugo Hammar anger Gamla Varvet i stället.

Resor under fjärde oktrojen:

1788.02.02-1790.05.13 Till Kanton, i konvoj samman med Prins Gustaf under Kapten Pehr Tranchell. Superkargörer: Georg Johan Conradi, Joh. Leon. Törngren.

1791.11.13-1793.06.12 Till Bombay och Kanton under Kapten Carl Gustaf Treutiger. Superkargörer: Peter Schenling, Joh. Leon. Törngren.

1795.12.05-(1796.03.08) Till Kanton under Kapten Carl Gustaf Treutiger. Superkargör: Sebastian Heegg.

skepp 29  Hem  skepp 31 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010