The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

31. Drottningen

skepp 30  Hem  skepp 32 

Drottningen

Byggd på varvet Viken i Göteborg, 542 3/10 läster, 20 kanoner, 150 man.

Resor under fjärde oktrojen:

1798.02.21-1799.10.27 Till Indien och Kanton under Kapten Eric Nissen. Superkargörer: Peter Schenling, Carl E:son Malm. Anders Ljugstedt var assistent på Drottningen och blev senare 3:e superkargör i Kanton.

1800.05.07-1802.04.07 Till Kanton under Kapten Carl Gustaf Treutiger, utresan, Jöran Gegerfelt, hemresan. Superkargör: Petter Roempke.

1803.01.09-(1803.01.10) Till Kanton under Kapten Friedrich Adolph Shierman. Superkargör: Anders Siberg. Förliste under resans första natt på Humberön vid Arendal i Norge.

skepp 30  Hem  skepp 32 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010