The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

33. Östergöthland

skepp 32  Hem  skepp 34 

Östergöthland

Byggd i Norrköping, 266 1/2 läster, 14 kanoner, 56 man.

Resor under fjärde oktrojen:

1799.05.05-1801.06.12 Till Kanton under Kapten Gabriel Gadd. Superkargör: Laur. Chr. Bäck.

1802.04.05-1804.05.01 Till Indien och Kanton under Kapten Sven Roempke. Superkargör: Laur. Chr. Bäck.

skepp 32  Hem  skepp 34 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010