The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

37. Wasa

skepp 36  Hem  skepp 38 

Wasa

Byggd i Karlskrona, 477 88/122 läster, 20 kanoner, 167 man.

Resor under fjärde oktrojen:

1803.05.20-1805.08.18 Till Kanton under Kapten Hans Hansson.

skepp 36  Hem  skepp 38 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010