The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

28. Gustaf III

skepp 27  Hem  skepp 29 

Gustaf III

Byggd på Djurgårdsvarvet, 512 41/100 läster, 18 kanoner, 155 man. Under fjärde oktrojen lämnas följande uppgifter: 499 1/5 läst (474 4/5), 29 kanoner, 160 man enl STK.

Resor under tredje oktrojen:

1779.03.07-1780.06.19 Till Kanton under Kapten Isaac Selle. Superkargör: Olof Lindahl.

1781.02.02-1782.07.12 Till Kanton under Kapten Johan Adolph Burts. Superkargörer: Henric König P:son.

1783.02.24-1784.06.18 Till Kanton under Kapten Mauritz von Krusenstierna. Superkargörer: Abraham Alnoor, Israel Wigerth.

1785.12.17-1787.07.17 Till Kanton under Kapten Jöran Gegerfelt. Superkargör: Carl von Heland, död i Kanton efter ankomsten.

Resor under fjärde oktrojen:

1791.02.20-1792.07.02 Till Kanton under Kapten Nils Almroth. Superkargör: Olof Hanqvist.

1797.03.02-1798.10.01 Till Kanton under Kapten Jacob J. Kjerrmanskiöld. Superkargörer: Sebastian Heegg, Petter Roempke.

1799.05.03-1801.08.18 Till Kanton under Kapten Jacob J. Kjerrmanskiöld. Superkargör: Sebastian Heegg.

1802.06.28-1803.09.23 Till Kanton under Kapten Eric Nissen. Superkargörer: H.J. Åhman, Isaac Toutin.

1804.06.15-1805.11.11 Till Kanton under Kapten Gabriel Gadd, utresan, Otto J. Stridsberg, hemresan. Superkargör: H.J. Åhman.

skepp 27  Hem  skepp 29 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010