HOME  | SOIC 1731-1813  | LAST VOYAGE 1743-45  | THE EXCAVATION  | THE GOTHEBORG III PROJECT
HISTORY OF SWEDEN  | CITY OF GOTHENBURG  | SWEDEN AND CHINA  | ORIGINAL CHARTER 1731-46  | SOIC SHIPS AND VOYAGES
CHINESE JUNKS AND SAMPANS  | UNITS AND MEASURES  | THE SCOTS  | VISIT TO GOTHENBURG 1812

The Swedish East India Company
Trading to China 1731-1813

8. Calmar

skepp 7  Hem  skepp 9 

Calmar
Byggd i Kalmar 1739, 254 läster (ca 612 ton), 22 kanoner, 100 man. Hette The Unity of Calmar innan hon två år senare såldes till kompaniet för 76 000 dal smt.
Resor under första oktrojen:
1741.03.14-1743.08.25. Till Kanton under Kapten Lars Bogman. Superkargörer: Gerard Barry, John Pike, Henrik König, Alexander Ross. Reparationer och riggning kostade 52.900 dal smt före resan. Resan gav 414.132 dal smt i vinst (53%) plus en fond på 66.332 dal smt för oförutsedda utgifter. Värdet av den fria förningen (pacotill) uppgick till 33 % av försäljningen.

1744.01.01-1745.08.12. Till Kanton under Kapten Israel Ekman. Superkargörer: Charles Irvine, John Pike, Arthur Abercromby, Stephen Kniper, Jean Baptiste Croisier.

1746.02.13-1748.05.25. Till Kanton under Kapten Mathias Estbergen, Hartw. Budler. Superkargörer: Nils Ström, Anders Gotheen, George Kitchin, Christian Tham, Anders Gadd.

skepp 7  Hem  skepp 9 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010