The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

25. Cron Prins Gustaf

skepp 24  Hem  skepp 26 

Cron Prins Gustaf

Ritad av F.H. af Chapman. 480 läster (senare mätning 488 1/5), 28 kanoner, 154 man. Under fjärde oktrojen minskar Cron Prins Gustaf sin beväpning till 18 kanoner och sin besättning till 150 man enl. STK.

Resor under tredje oktrojen:

1767.12.19-1769.06.24 Till Kina under Kapten Carl Gustaf Lehman. Superkargörer: John Chambers, (stannade i Kanton 1769-1772). Jean Abraham Grill (på hemresan).

1769.12.26-1771.06.23 Till Kina under Kapten Isaac Selle. Superkargör: Henric Herman af Ditmer.

1774.01.17-1775.06.16 Till Kanton under Kapten Gabriel Ström, Superkargörer: Henric Herman af Ditmer, Anders Boetius.

1780.03.31-1781.06.23 Till Kanton under Kapten Peter Peterson. Superkargörer: Henric Herman af Ditmer, Eric von Stockenström (superkargör i Kanton 1781-1786).

1782.02.01-1783.07.26 Till Kanton under Kapten Hans H. Clason. Superkargörer: Georg Johan Conradi.

1785.02.07-1786.07.22 Till Kanton under Kapten Pehr Tranchell. Superkargörer: Georg Johan Conradi, Johan Dassau.

Resor under fjärde oktrojen:

1788.02.02-1790.05.13 Till Kanton under Kapten Hans Henr. Clason. Superkargör: Sebastian Heegg.

skepp 24  Hem  skepp 26 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010