The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

34. Wästergöthland

skepp 33  Hem  skepp 35 

Wästergöthland

Byggd på Gamla Varvet i Götheborg. 162 läster, 8 kanoner. HH anger 26 mans besättning.

Resor under fjärde oktrojen:

1799.06.02-(1802) Till Bengalen under Kapten Conrad Wilhelm Nissen, utresan, Lorentz Roos, hemresan. På grund av skada och kaptenens död gått till Batavia och där köpt socker, gått till Kap på grund av läckage, senare två gånger uppbringad av engelsmännen. Såld i Amsterdam.

skepp 33  Hem  skepp 35 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010