The Historical Background
Sweden and the City of Gothenburg

5. Götheborg

skepp 4  Hem  skepp 6 

Götheborg
Byggd på Terra Nova, 340 läster (ca 883 ton), 30 kanoner, 120 man.
Resor under första oktrojen:
1739.01-1740.06.15. Till Kanton under Kapten Peter von Utfall. Superkargörer: Charles Morford, Daniel Vignaulx, Gerard Barry, John Williams, Henrik König. Fartyget såldes efter resan till nästa expedition för 84 000 dal smt.

1741.02.16-1742.07.28. Till Kanton under Kapten Bengt Askbom. Superkargörer: Charles Morford, Daniel Vignaulx, John Williams, John Henry Matsen.Då England och Spanien låg i krig sedan 1739 uppbringades Götheborg på resa från Cádiz till Canton av engelska örlogsskeppet The Biddeford om 24 kanoner under Lord Forrester. Han var onykter och hotade skjuta ihjäl 4:e styrmannen Axel D. Stålhandsk som tagits ombord för förhör. Götheborg fördes till Madeira och blev där uppehållna i en månad. Man trodde svenskarna var lurendrejare destinerade till Kanarieöarna med spanska varor, spanjorer och engelsmän. Resan gav 312.552 dal smt i vinst (40 %) plus en fond på 66.332 dal smt för oförutsedda utgifter. Värdet av den fria förningen (pacotill) uppgick till 30 % av försäljningen.

1743.03.14-(1745.09.12?). Till Kanton under Kapten Erik Moreen. Superkargörer: Auguste Tabuteau, John Williams, Nils Ström, Andreas Gotheen, Georg Kitchin. Fartyget förolyckades på hemresan vid Hunnebådan utanför Älvsborgs fästning i Göteborgs Hamn. Vad som kunde bärgas såldes på auktion en månad senare och tillät en utdelning av 14 1/2 %. Över 70 % utgjordes av gods tillhörande besättningens fria förning.

Uppsatser:
Sara Johansson, NV3D, Frölunda Gymnasium, 1998

skepp 38  Hem  skepp 2 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010