HOME  | SOIC 1731-1813  | LAST VOYAGE 1743-45  | THE EXCAVATION  | THE GOTHEBORG III PROJECT
HISTORY OF SWEDEN  | CITY OF GOTHENBURG  | SWEDEN AND CHINA  | ORIGINAL CHARTER 1731-46  | SOIC SHIPS AND VOYAGES
CHINESE JUNKS AND SAMPANS  | UNITS AND MEASURES  | THE SCOTS  | VISIT TO GOTHENBURG 1812

The Swedish East India Company
Trading to China 1731-1813

6. Stockholm

skepp 5  Hem  skepp 7 

Stockholm
Byggd på Clasons Varv, 260 läster, 28 kanoner, 120 man.
Resor under första oktrojen:
1737.12-1739.07.13. Till Kanton under Kapten Didr. Henr. Taube. Superkargörer: Colin Campbell, Gustaf Ross, H. Turloen. EC anger att denna resa började 1738.
1740.04.05-1742.10.18. Till Kanton under Kapten Irsael Ekman. Superkargörer: Gustaf Ross, H. Turloen. Dougald Campbell, Arthur Abercromby. Resan gick bra. Utdelning 44 %.

1745.01.09-(1745.1.12). Till Kanton under Kapten Mathias Estbergen. Superkargörer: Henrik König, Nicolas Heegg, Gabriel Beyer, Hans Philip Uhrlander, Carl Kåhre. Fartyget förolyckades vid utresan på Shetland. Fartyget var försäkrat till 98 % för resan till Cádiz så intressenterna kunde få tillbaka sina insatser.

skepp 5  Hem  skepp 7 

Copyright © Jan-Erik Nilsson 1998, 2010